Inscription au registre UBO : 30/09/2019, date limite !

Les sociétés ont jusqu’au 30 septembre 2019 pour encoder leurs bénéficiaires effectifs dans le registre UBO (où toutes les sociétés, associations, asbl, trusts, fiducies et fondations doivent publier leurs bénéficiaires effectifs – « ultimate beneficial owners » ou UBO).

Nous vous rappelons que cette obligation découle de la loi anti-blanchiment qui transpose en droit belge la quatrième directive anti-blanchiment (UE 2015/849). Il est important de savoir qui se trouve derrière une entité juridique pour intensifier la lutte contre les pratiques de blanchiment et le financement du terrorisme.

La loi anti-blanchiment impose aux sociétés de déclarer l’identité des personnes physiques/actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 25 pour cent des parts d’une société (part ou droit de vote). Si le contrôle est aux mains d’une autre société, les bénéficiaires de celle-ci doivent être communiqués. Dans le cas d’une chaîne de propriété, tous les niveaux de celle-ci devront être examinés par l’entité redevable de l’information.

En pratique :

  • Deadline : Pour le 30 septembre 2019 au plus tard.
  • Des exceptions ? Les ACP, qui ne tombent pas dans le champ d’application de l’enregistrement obligatoire au sein du registre UBO.
  • Plus d’informations ? N’hésitez pas à consulter le site du SPF Finances.

 

Registratie in UBO-register: deadline is 30 september

Tegen 30 september moeten de uiteindelijke begunstigde(n) van vennootschappen en juridische entiteiten via hun wettelijke vertegenwoordigers verplicht in het UBO (Ultimate Beneficial Owner)-register geregistreerd zijn. Een  Europese richtlijn verplicht alle lidstaten een UBO-register aan te leggen. Het register houdt informatie bij over de uiteindelijke begunstigde van een vennootschap, die zich bv. achter verschillende entiteiten kan verbergen. Het bekomen van dergelijke informatie is belangrijk in de strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme.

Het ingeven van de informatie gebeurt door aan te melden op het portaal MyMinFin, waar je ook meer info en een recent bijgewerkte FAQ vindt. Aarzel niet om je bij de registratie te laten bijstaan door je boekhouder, die als mandataris kan optreden om de UBO-verplichting te vervullen. Hou ook in het achterhoofd dat de gegevens in het register, in geval er zich wijzigingen voordoen, binnen de maand moeten worden bijgewerkt.

Voor syndici: een VME heeft rechtspersoonlijkheid en bezit een KBO-nummer, maar dat maakt haar nog geen vennootschap. Conform het Burgerlijk Wetboek kan de VME geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen (cf. art. 577-5 § 3 B.W.). Het doel van een VME staat niet gelijk aan dat van een vennootschap en valt dus buiten het toepassingsgebied van de verplichte UBO-registratie. De syndicus die zelf onder een vennootschapsvorm werkt, zal de registratieplicht (UBO-register) uiteraard wel in orde moeten brengen voor zijn eigen vennootschap.